• PROTENG – automatski autonomni uređaji za gašenje požara

  69,35 548,41  (s PDV-om)

  Automatski autonomni aparati za gašenje požara marke PROTENG® dizajnirani su za zaštitu zatvorenih prostora s povećanim rizikom od požara do zapremine od 2 m³.

  Cijene modela:

  • PROTENG 35 (0,07 m³) – 522,50 kn (cca.68,75€)
  • PROTENG 100 (0,2 m³) – 1092,50 kn (cca.143,75€)
  • PROTENG 250 (0,5 m³) – 1.729 kn (cca. 227,50€)
  • PROTENG 500 (1 m³) – 2.090 kn (cca. 275€)
  • PROTENG 1000 (2 m³) – 3.686 kn (cca. 485€)
  • PROTENG HD 100 (0,2 m³) – 1.130 kn (cca. 148,75€)
  • PROTENG HD 250 (0,5 m³) – 1.815 kn (cca. 238,75€)
  • PROTENG HD 500 (1 m³) – 2.242 kn (cca. 295€)
  • PROTENG HD 1000 (2 m³) – 4.132 kn (cca. 543,75€)